Zasady i warunki

POLITYKA COOKIES
REGULAMIN APLIKACJI MEDLEVEL
POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA COOKIES

POLITYKA COOKIES

Definicja

1.                 Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatową nazwę. Pliki cookies często zawierają w sobie informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie Użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

2.                 Administrator może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

2. Cel wykorzystywania cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

1.                 świadczenia Usług;

2.                 dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego; np. pliki cookies mogą rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3.                 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;

4.                 utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.                 prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika

 

3. Rodzaje plików cookies

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies ze względu na ich długość życia:

1.                 sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

2.                 stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.                 cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

2.                 Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies ze względu na cele, jakim służą:

                   niezbędne do działania Usług- umożliwiające korzystanie z usług Administratora np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

                   służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

                   wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

                   funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik

                   reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań;

statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących Serwisu;

 

 

Prawo autorskie

1.                 Aplikacja oraz dostępne na niej treści chronione są prawem autorskim. Zawartość Aplikacji nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Spółka wyraża zgodę na przeglądanie treści i drukowanie/powielanie fragmentów treści dostępnych na Platformie wyłącznie dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2.                 Nazwy produktów, zamieszczone w Aplikacji, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte na Platformie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu do Aplikacji nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1.          Regulamin dostępny w Aplikacji.

2.          Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady działania Aplikacji .

3.          Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu jest możliwa, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Medlevel oraz nie naruszy praw nabytych Użytkowników. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu, jego zakresie oraz o udostępnieniu nowej treści Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom najpóźniej na 5 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu w Aplikacji.

4.          Spółka może wykluczyć Użytkownika z udziału w Medlevel w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu. O fakcie wykluczenia z udziału w Medlevel Użytkownik zostanie poinformowany w Aplikacji. Jeżeli naruszenie Regulaminu spowodowało nienależne przyznanie punktów, to przyznane punkty są anulowane, a nagroda nie jest wydawana.

5.          Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Medlevel, w tym uprawnienia do otrzymania punktów w Medlevel, nie mogą być przeniesione przez Użytkownika na osobę trzecią.

 

 

Our site uses cookies. We use cookies because nothing works without them)